O Mnie

Elżbieta Łyszkowska – Członek Rady Honorowej

Elżbieta Łyszkowska, mgr filologii angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego i absolwentka szkoleń i staży językowych w Polsce i Wielkiej Brytanii (Southampton University, Cambridge Centre for Advanced English, Bell Language Schools Norwich, Pilgrims Canterbury, etc). Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego od 1980 roku.

Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych i Sądowych TEPIS w 1990 roku, członek Rady Naczelnej Towarzystwa TEPIS do 1994 roku, członek ekspert TEPIS a od 2024 roku członek Rady Honorowej TEPIS.

W 2010 roku odznaczona przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi za całokształt pracy zawodowej i działalności na rzecz tłumaczeń.

Wieloletni tłumacz i doradca biznesowy w międzynarodowych korporacjach handlowych jak ITOCHU Corporation, oraz szkoleniowych w ramach projektów KNOW HOW, Teachers For Poland, English for Key Ministries w toku pracy w The British Council.  

Autorka i koordynator tłumaczeń w Narodowym Banku Polskim, Ministerstwie Finansów w okresie przygotowań prawodawstwa krajowego do akcesji Polski do Unii Europejskiej. Uczestniczka prac przy naborze tłumaczy z Polski do Europejskiego Banku Centralnego. 

Autorka tłumaczeń publikowanych przez PWN: np. „Brzemię Białego Człowiek” William Easterly; „Zarzadzanie Marką w Segmencie B2B” Philip Kotler, Waldemar Pfoertsch, oraz wewnętrznych tłumaczeń przepisów bankowych i finansowych w NBP, MF I UKIE. 

Współorganizator akcji doskonalenia zawodowego w ramach działalności Towarzystwa TEPIS i doraźny wykładowca w ramach warsztatów prowadzonych przez TEPIS.

lyszkowskae@gmail.com

Certyfikaty